Stockholms-Gillets råd

 

Rådet består fr o m årsmötet 2018 av:

 

Rådet

Sittande från vänster: Stella Fare, Katarina Leijonhufvud, Kristina Ljunggren, Agneta Rydberg och Margaretha Hahne. Stående från vänster: Hans de Geer, Sten Selander och Mats Hayen.

 

  • Kristina Ljunggren (ålderman)
  • Hans De Geer (vice ålderman och tillika ordförande i stipendienämnden)
  • Sten Selander (skrivare)
  • Margaretha Hahne (skattmästare)
  • Katarina Leijonhufvud (munskänk)

 

Som bisittare i rådet ingår:

 

  • Stella Fare
  • Agneta Rydberg
  • Mats Hayen
  • Håkan Hedlund
  • Göran Sundvall