Stockholms-Gillets intendent

 

Den 1:a oktober 2015 tillträdde Thomas Johansson som intendent. Han efterträdde Urban Schwalbe som innehade tjänsten i 9 år (2007 - 2015).

 

Intendenten Thomas Johansson_web.jpg

 

När jag nu vid pensioneringen som officer från Livgardet tillträder som intendent ser jag med ödmjukhet fram mot att leda kansliets samt vare en kugge i verksamhetens utveckling.

 

Som intendent kommer jag att vara den, under Rådet, som handhar Gillets dagliga verksamhet av både administrativ och praktisk karaktär. Detta innebär att vårda och utveckla kontaktytor såsom julmarknadens bodhyresgäster, myndigheter osv. I mitt ansvarsområde ingår även genomförandet av vår traditionella julmarknad på Stortorget. Det är i huvudsak inkomsterna från denna, som ger oss resurser att årligen ge ca 100 000 kr i stipendier för stöd till Stockholmsforskning samt att underhålla och förvara julmarknadsbodarna och att att hålla det lilla kansliet på Trångsund 2B.

 

Min strävan är inledningsvis att lära mig mer om verksamheten samt etablera en fördjupad kunskap om det nätverk som avgående intendent skapat under åren. Därefter kommer jag att utveckla en mer ingående målsättning för min och kansliets verksamhet, där naturligtvis synlighet, tillgänglighet och rekrytering kommer att vara ett prioriterat mål.

 

Medlemmarna skall fortsättningsvis kunna nå kansliet på telefon under arbetstid alla vardagar.